Saturday, February 9, 2013

Dolfijntherapie 2013 April en Hazel

We zijn inmiddels weer een week thuis na een succesvolle therapietijd in Curacao. Omdat we problemen hadden met de internetconnectie volgt hier alsnog een update. De doelen voor Hazel waren dit keer het vergroten van de concentratie, verbeteren van oogcontact en uitbreiden van gesproken taal. Hazel praat vaak in woorden in plaats van zinnen. Alle doelen zijn bereikt: Hazel heeft vorderingen gemaakt met oogcontact en is minder afgeleid tijdens het uitvoeren van een taak. Ze spreekt nu in hele zinnen bv 'ik wil meer water' in plaats van 'water'. Iets dat we thuis verder stimuleren en uitbreiden. Ook hebben we weer een (figuurlijke) koffer met ideeen, tactieken en spelletjes meegenomen waar we thuis mondmotoriek en uitspraak mee kunnen oefenen. Omdat beelden meer zeggen dan woorden.......zie hieronder Hazel (7 jaar) genieten, werken en leren tijdens dolfijntherapie 2013.April (9 jaar), zette tijdens de therapie een geweldige stap in haar communicatie (spraak). Aprils' doelen voor de therapie waren het uitbreiden van spraak (consequent gebruik van verbale communicatie in plaats van terug te vallen op gebaren, wijzen of andere uitingen), het verbeteren van de uitspraak en ontspanning. April is heel enthousiast maar dit vertaalt zich soms in gespannenheid en een gebrek aan concentratie. De therapeut en Bonnie (Aprils' dolfijn) wisten April voldoende te ontspannen zodat April zich volledig kon richten op haar taken en doelen. Gedurende de therapie liet April zien dat zij consequent verbaal duidelijk kon maken wat zij wilde (bal, spetteren, zwemmen, springen etc.). Het ging zelfs zo goed dat tijdens de tweede therapieweek is besloten de doelen te verruimen naar twee woorden: 'mag bal', 'mag spetteren' etc. Ook werd gewerkt aan de mondmotoriek en het verbeteren van de uitspraak. De doelen zijn dus niet alleen bereikt, maar zelfs overtroffen! Wonderen gebeuren door hard werk en een rotsvast geloof en vertrouwen in een kind.


Bedankt, alle toegewijde medewerkers van CDTC en vrijwilligers van Dolfinn voor jullie steun, enthousiasme en harde werk. Jullie inzet is onvergetelijk voor ons.


No comments:

Post a Comment